Medisch noodzakelijke ooglidcorrectie terug in basispakket

Geschreven op door Peter Franssen

Een aantal medisch noodzakelijke cosmetische behandelingen zal vanaf 2017 wederom vergoed worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Onder de noodzakelijke ingrepen vallen ooglidcorrecties en besnijdenissen.

Ook borstimplantaten worden vergoed voor vrouwen en transgenders, onder de voorwaarde dat er geen sprake is van borstgroei.

Medische indicatie

Minister Schippers van Volksgezondheid maakte dit besluit vrijdag bekend na afloop van de ministerraad, die wekelijks plaatsvindt. Bij de bekendmaking is benadrukt dat vergoedingen uitsluitend worden verstrekt wanneer er sprake is van een medische indicatie. Zo wordt een ooglidcorrectie alleen vergoed als iemand minder of slecht zicht heeft door een verlamd ooglid.

Misbruik

In 2005 werd door de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); Hans Hoogervorst, vergoedingen voor plastische chirurgie uit het basispakket geschrapt. Reden voor het schrappen was de mate van misbruik van de vergoeding. Om misbruik van de zorgverzekering in de toekomst te voorkomen, heeft Minister Schippers klaarblijkelijk duidelijke afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en praktijken die plastische chirurgische ingrepen uitvoeren.

Mondzorg

Ook op gebied van mondzorg wordt er een wijziging in de zorgverzekering doorgevoerd. Kinderen krijgen nu tot hun 18e vergoeding als ze implantaten laten plaatsen voor ontbrekende hoek- en snijtanden. Deze leeftijdsgrens wordt opgerekt naar 22 jaar in situaties waarin het verlies (of geheel ontbreken) van de tand voor het 18e levensjaar is ontstaan.

Extra oefentherapie

Tot slot zullen mensen met ‘etalagebenen’ in de tweede fase 37 behandelingen van de fysiotherapeut vergoed krijgen. Volgens het Zorginstituut Nederland is oefentherapie voor deze groep mensen meestal nuttiger dan behandeling van de bloedvaten in het ziekenhuis.

Peter Franssen

Voor de nieuwsredactie van het Zorgverzekering Informatie Centrum publiceer ik het relevante zorgnieuws over de financiele aspecten voor de Nederlandse zorgconsument. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen rondom de vergoedingen in het basispakket, de maandelijkse zorgpremie, het eigen risico en het kiezen van een voordelige zorgverzekering.