Zorgverzekering 2017 vergelijken

Zorgverzekering 2017

Voor de zorgverzekering 2017 zijn een aantal zaken veranderd. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de zorgverzekering. Daarnaast vindt u hier het belangrijkste nieuws over de zorgverzekeraars, het eigen risico, de zorgpremie en de zorgtoeslag in 2017.

Down

Belangrijke wijzigingen in de zorgverzekering 2017

Er zal in 2017 een aantal zaken veranderen met betrekking tot uw zorgverzekering. Zo zal tijdelijk verblijf in een zorginstelling onderdeel uitmaken van de basisverzekering van 2017.

Daarnaast wordt een aantal medisch noodzakelijke ingrepen toegevoegd aan het basispakket. Hierbij gaat het om chirurgische ingrepen zoals ooglidcorrecties, borstconstructies en medisch noodzakelijke besnijdenissen.

Ook behandelingen voor chronische darmverstopping, kunsttanden (tot en met 22 jaar) en bepaalde vormen van fysiotherapie (zoals etalagebenen) behoren tot de toevoegingen.

Tot slot komt het eigen risico te vervallen bij dieetpreparaten en bepaalde zorgprogramma’s.

Plastische chirurgie terug in basispakket 2017

Vanaf 1 januari 2017 zullen enkele cosmetische behandelingen terugkeren in de basisverzekering. Het gaat met name om medisch noodzakelijke behandelingen zoals ooglidcorrecties, borstcorrecties en besnijdenissen bij mannen.
De behandelingen zullen overigens alleen onder bepaalde voorwaarden worden vergoed.

Betere informatie op ziekenhuisnota

Vanaf 2017 komt er betere informatie over geneesmiddelen op de ziekenhuisnota. Zo zal er  een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen geneesmiddelen die bij een behandeling horen en geneesmiddelen die apart in rekening worden gebracht. Op deze manier moet de nota voor zowel de patiënt als zorgverzekeraar inzichtelijker worden.

Eigen risico bepaalde zorgvormen vervalt

Voor bepaalde vormen van zorg geldt vanaf 2017 geen eigen risico meer. Hierbij gaat het om zorgvormen zoals dieetpreparaten en bepaalde zorgprogramma’s.

Praktische zaken

Orthodontie in 2017

Verzekerden die in 2017 gebruik willen maken van orthodontie, moeten rekening houden met wachttijden bij de zorgverzekeraar. Bij sommige verzekeraars dienen verzekerden minstens een jaar klant te zijn voordat zij hun zorgkosten voor orthodontie vergoed krijgen.

Zwangerschapskosten in 2017

De meeste zorg rond de zwangerschap wordt vergoed vanuit de basisverzekering 2017. Kosten voor aanvullende zorg worden doorgaans afgedekt met een aanvullende verzekering. Bij enkele verzekeraars geldt een medische keuring of wachttijd voor het afsluiten van een aanvullende verzekering. Het is voor verzekerden raadzaam om dit ruim van tevoren te controleren.

Vergoeding fysiotherapie voor etalagebenen

Komend jaar wordt er een nieuwe vergoeding geïntroduceerd voor mensen die last hebben van vernauwde bloedvaten in hun benen, oftewel etalagebenen. De vergoeding komt in de vorm van een hoger aantal fysiotherapiebehandelingen, omdat uit onderzoek is gebleken dat fysiotherapie kan bijdragen aan het verbeteren van de doorbloeding in de benen. Komend jaar worden in totaal 37 behandelingen vergoed. Op dit moment zijn de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening.

NIPT-test voor alle vrouwen

De NIPT-test wordt vanaf 1 april 2017 beschikbaar voor alle vrouwen in Nederland. De test wordt echter niet volledig vergoed. Vrouwen betalen er zelf namelijk 175 euro aan mee.

De NIPT-test kan uitwijzen of een ongeboren kindje een verhoogde kans op een chromosomale afwijking heeft. Op dit moment komt slechts een beperkt aantal vrouwen in aanmerking voor de test.

De vergoedingen voor de NIPT-test worden in 2017 overigens gedeeltelijk gefinancierd door een subsidiepot van 26 miljoen euro, waarbij de overheid 285 euro per behandeling vergoed.

Tijdelijk verblijf zorginstelling in basisverzekering 2017

Tijdelijk verblijf in een zorginstelling, het zogenaamde ‘eerstelijnsverblijf’, zal vanaf 1 januari 2017 vergoed worden vanuit de basisdekking van de zorgverzekering.
Tot die tijd loopt de vergoeding middels een speciale subsidieregeling via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Veranderingen zorgverzekeraars

Nieuwe zorgverzekeraar in 2017: Zorgeloos Care

Zorgondernemer Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg Nederland, start per 1 januari 2017 met het aanbieden van een eigen zorgverzekering. De nieuwe zorgverzekering ‘Zorgeloos Care’ moet ‘terug naar de basis’ van goede zorg. De zorgverzekering moet menselijker, eenvoudiger en goedkoper worden dan huidige zorgverzekeringen.

Zorgverzekeraars financieren wijkverpleging vanaf 2017

Per 1 januari 2017 zijn zorgverzekeraars volledig verantwoordelijk voor de financiering van wijkverpleging. Het kabinet wil daarbij dat huisartsen en wijkverpleegkundigen er samen voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Zorgverzekeraars volledig risicodragend voor GGZ en wijkverpleging

Zorgverzekeraars worden in 2017 volledig risicodragend voor GGZ en wijkverpleging. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is echter van mening dat het huidige risicovereveningssysteem eerst moet worden verbeterd. Pas dan zouden verzekeraars op een verantwoorde manier risicodragend kunnen zijn.
De Minister heeft dit commentaar van de zorgverzekeraars echter in de wind geslagen en toch doorgevoerd. Wat de effecten van deze wijziging zijn met betrekking tot de zorgpremie, is nog onbekend.

Hogere leeftijd vergoeding kunsttanden

Op dit moment hebben jongeren tot en met 18 jaar recht op een vergoeding voor kunsttanden. Deze leeftijd gaat komend jaar omhoog naar 22 jaar. Dit komt omdat de kaken van 18-jarigen vaak nog niet volgroeid zijn, waardoor er geen kunsttanden kunnen worden geplaatst. Wel geldt hier dat de vergoeding alleen van toepassing is op jongeren die hun snij- en hoektanden voor hun 18e levensjaar reeds misten.

Uw zorgpremie in 2017

Uiterlijk 19 november 2016 zullen alle zorgverzekeraars de nieuwe zorgpremies voor de zorgverzekering in 2017 bekendmaken. Alle zorgpremies zullen uiterlijk 20 november terug te vinden zijn in onze rubriek met tabellen met zorgpremies 2017. Wij verwachten voor 2017 een gemiddelde premiestijging van 8,5%.

Op het moment dat alle premies bekend zijn, kunt u alle verzekeringen ook met elkaar vergelijken en de beste keus maken voor de zorgverzekering in 2017. Gezien de de stijging van bijna 10 euro per maand (+9,4%) bij DSW verwachten wij dit jaar een forse stijging van de zorgpremie. De stijging is namelijk aanzienlijk hoger dan de voorspelling van de minister (3 euro en 50 cent).

Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet haar verwachtingen voor de nominale zorgpremies van 2017 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat ook zij verwachten dat de zorgpremie voor 2017 zal stijgen.

Overzicht zorgpremies 2017 per zorgpolis

Zorgpremies 2017 combinatiepolis

De combinatiepolis is een zorgverzekering waarbij de natura- en de restitutiepolis gecombineerd worden. U kunt bij dit type zorgverzekering zelf uw zorgaanbieder kiezen.

ZorgverzekeraarZorgpremie 2018Zorgpremie 2017Zorgpremie 2016Zorgpremie 2015Verschil
DSWn.n.b.€ 108,00€ 98,75€ 95,00 € 9,25
Interpolis (ZorgActief)n.n.b.€ 104,25€ 98,50€ 93,95 € 5,75
InTwenten.n.b.€ 108,00€ 98,75€ 95,00 € 9,25
Zorg & Zekerheid (Zorg Gemak)n.n.b.€ 104,60€ 98,40€ 0,00 € 6,20
Gemiddelden.n.b.€ 106,21€98,60€ 94,65 € 7,61

Zorgpremies 2017 naturapolis

Met een naturapolis heeft u toegang tot zorg bij de zorgaanbieders waar uw verzekeraar een contract mee heeft. Uw zorgverzekering betaalt de vergoedingen direct aan de betreffende zorgaanbieders.

ZorgverzekeraarZorgpremie 2018Zorgpremie 2017Zorgpremie 2016Zorgpremie 2015Verschil
Anderzorgn.n.b.€ 102,00€ 93,00€ 93,00 € 9,00
Avéro (ZorgPlan Natura)n.n.b.€ 117,20€ 109,45€ 102,45 € 7,75
Besuredn.n.b.€ 96,90€ 91,90€ 85,90 € 5,00
CZ (Zorg-op-maat)n.n.b.€ 112,85€ 104,95€ 100,50 € 7,90
De Friesland (Alles Verzorgd)n.n.b.€ 114,95€ 106,50€ 101,95 € 8,45
De Goudse (Ruime Keuze)n.n.b.€ 112,95€ 109,50€ 109,50 € 3,45
FBTO (Naturapolis)n.n.b.€ 103,50€ 94,25€ 92,00 € 9,25
HEMAn.n.b.€ 108,00€ 97,00€ 97,00 € 11,00
Ik! (ZorgPlan Natura)n.n.b.€ 105,48€ 98,50€ 92,20 € 6,98
IZZ (Basisverzekering Natura)n.n.b.€ 109,94€ 103,28€ 103,28 € 6,66
Menzis (Basis)n.n.b.€ 119,00€ 107,00€ 104,25 € 12,00
PMA (Basis)n.n.b.€ 107,92€ 96,76€ 88,50 € 11,16
Pro Life (Principe Polis)n.n.b.€ 117,45€ 109,45€ 102,45 € 8,00
Sallandn.n.b.€ 112,95€ 112,95€ 100,95€ 0,00
Salland ZorgDirectn.n.b.€ 114,95€ 112,95€ 99,95 € 2,00
Univé (Zorg Geregeld)n.n.b.€ 113,25€ 107,00€ 107,00 € 6,25
VGZ (Ruime Keuze)n.n.b.€ 112,95€ 107,95€ 107,95 € 5,00
ZieZo (Basis)n.n.b.€ 99,95€ 96,75€ 89,75 € 3,20
ZilverenKruis (Basis Zeker)n.n.b.€ 117,45€ 109,45€ 102,45 € 8,00
Zorg & Zekerheid (Zorg Zeker)n.n.b.€ 110,15€ 106,95€ 101,95 € 3,20
Gemiddelden.n.b.€ 110,49€ 103,78€ 99,15 € 6,71

Zorgpremies 2017 restitutiepolis

Met een restitutiepolis kunt u zelf uw zorgaanbieder(s) kiezen. Kosten schiet u bij deze vorm van zorgverzekering zelf voor. De nota’s kunt u vervolgens opsturen naar uw verzekeraar die het bedrag op uw rekening terugstort.

ZorgverzekeraarZorgpremie 2018Zorgpremie 2017Zorgpremie 2016Zorgpremie 2015Verschil
Avéro (ZorgPlan Restitutie)n.n.b.€ 121,75€ 113,25€ 106,95 € 8,50
CZ (Zorgkeuze)n.n.b.€ 112,85€ 110,70€ 106,00 € 2,15
De Amersfoortsen.n.b.€ 117,50€ 107,95€ 102,95 € 9,55
De Friesland (Vrije Keus)n.n.b.€ 120,50€ 111,50€ 106,50 € 9,00
De Goudse (Eigen Keuze)n.n.b.€ 118,95€ 113,95€113,95 € 5,00
Delta Lloydn.n.b.€ 111,20€ 98,90€ 102,90 € 12,30
Ditzon.n.b.€ 100,95€ 93,85€ 89,95 € 7,10
FBTO (Restitutiepolis)n.n.b.€ 108,50€ 99,95€ 98,50 € 8,55
Ik! (ZorgPlan Restitutie)n.n.b.€ 109,57n.v.t.n.v.t.n.v.t.
IZZ (Basisverzekering Restitutie)n.n.b.€ 113,28€ 107,72€ 107,72 € 5,56
Kiemern.n.b.€ 106,75€ 95,95€ 90,75 € 10,80
Menzis (Basis Vrij)n.n.b.€ 122,00€ 109,75€ 108,25 € 12,25
OHRAn.n.b.€ 104,55€ 96,10€ 91,87 € 8,45
ONVZn.n.b.€ 115,91€ 106,65€ 101,85 € 9,26
OZFn.n.b.€ 117,45€ 109,45€ 103,00 € 8,00
PMA (Basis Vrij)n.n.b.€ 110,71€ 99,32€ 91,00 € 11,39
PNOzorgn.n.b.€ 109,94€ 101,15€ 105,00 € 8,79
Pro Life (Principe Polis Restitutie)n.n.b.€ 121,75€ 113,25€ 106,25 € 8,50
Stad Hollandn.n.b.€ 112,00€ 102,00€ 99,00 € 10,00
UMC Zorgverzekeringn.n.b.€ 104,90€ 98,90€ 98,80 € 6,00
Univé (Zorg Vrij)n.n.b.€ 117,25€ 112,00€ 112,00 € 5,25
VGZ (Eigen Keuze)n.n.b.€ 118,95€ 113,95€ 113,95 € 5,00
VvAAn.n.b.€ 109,94€ 101,15€ 96,60 € 8,79
Gewoon ZEKUR (Vrij)n.n.b.€ 105,53€ 100,80n.v.t. € 4,73
ZilverenKruis (Basis Exclusief)n.n.b.€ 121,75€ 113,25€ 106,25 € 8,50
Zorg & Zekerheid (Zorg Vrij)n.n.b.€ 113,00€ 109,45€ 104,45 € 3,55
Gemiddelden.n.b.€ 113,36€ 105,64€ 102,69 € 7,88

Zorgpremies 2017 budgetpolis

De budgetpolis is een goedkopere versie van de naturapolis. U heeft bij een budgetpolis wel een kleiner aanbod aan zorgaanbieders waaruit u kunt kiezen.

ZorgverzekeraarZorgpremie 2018Zorgpremie 2017Zorgpremie 2016Zorgpremie 2015Verschil
Bewuztn.n.b.€ 101,5€ 92,00€ 85,00 € 9,50
CZdirectn.n.b.€ 102,35€ 94,95€ 91,15 € 7,40
CZ (Zorgbewust)n.n.b.€ 108,90€ 101,30€ 97,00 € 7,60
De Friesland (Zelf Bewust)n.n.b.€ 99,95€ 91,75€ 91,75 € 8,25
Menzis (Basis Voordelig)n.n.b.€ 103,00€ 90,75€ 90,75 € 12,25
PMA (Basis Voordelig)n.n.b.€ 100,25€ 90,75€ 85,25 € 9,50
Univé (Zorg Select)n.n.b.€ 98,75€ 89,95€ 85,00 € 8,80
VGZ (Goede Keuze)n.n.b.€ 104,95€ 99,95€ 97,95 € 5,00
Gewoon ZEKURn.n.b.€ 92,00€ 86,0080,25 € 6,00
ZieZo (Selectief)n.n.b.€ 93,95n.v.t.n.v.t.n.v.t.
ZilverenKruis (Budget Basis)n.n.b.€ 104,95€ 96,95€ 89,95 € 8,00
Gemiddelden.n.b.€ 100,96€ 93,4489,41 € 8,23

Uw zorgtoeslag in 2017

Goed nieuws voor de 5 miljoen Nederlanders die jaarlijks zorgtoeslag ontvangen: komend jaar stijgt de maandelijkse zorgtoeslag. Hoeveel zorgtoeslag u maandelijks ontvangt, hangt grotendeels af van de hoogte van uw inkomen. Bent u alleenstaand? Dan kunt u komend jaar maximaal €1056,- aan compensatie ontvangen. Woont u samen of bent u getrouwd? Dan kunnen u en uw partner maximaal €2014,- aan zorgtoeslag ontvangen.

De zorgtoeslag wordt jaarlijks berekend op basis van de nominale zorgpremie. Dit betekent dat een hogere zorgtoeslag vaak wijst op hogere zorgpremies. Inmiddels zijn alle zorgpremies bekend, en blijkt de prijsstijging een stuk forser dan verwacht.

Het loont dit jaar dus des te meer om uw eigen zorgverzekering goed tegen het licht te houden, en te vergelijken met andere zorgverzekeringen. Zo kunt u er zeker van zijn dat u goed bent verzekerd, zonder onnodige kosten te maken.

Uw eigen risico in 2017

Sinds de invoering van het verplichte eigen risico in 2008, is het verplichte eigen risico ieder jaar gestegen. Waar het verplichte eigen risico in 2008 nog 150 euro bedroeg, is dit over de jaren met 156% toegenomen tot 385 euro in 2016.

In 2017 komt er een einde aan deze stijgende trend. Op Prinsjesdag is namelijk bekend gemaakt dat het eigen risico in 2017 gelijk blijft.

Bij zorgverzekeringen is er sprake van een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico. Het verplichte eigen risico in 2017 bedraagt 385 euro.

Naast dit verplichte eigen risico kan men er ook voor kiezen om het totale eigen risico op te hogen. Dit wordt een vrijwillig eigen risico genoemd. In 2017 kan er (afhankelijk van de verzekeraar) in stappen van 100 euro verhoogd worden, met een plafond van 500 euro extra eigen risico. Het maximale eigen risico kan hierdoor oplopen tot 885 euro.

Ontwikkeling eigen risico
JaarVerplicht eigen risicoMaximaal eigen risico
2017€ 385€ 885
2016€ 385€ 885
2015€ 375€ 875
2014€ 360€ 860
2013€ 350€ 850
2012€ 220€ 720
2011€ 170€ 670
2010€ 165€ 665
2009€ 155€ 655
2008€ 150€ 650

Goedkoopste zorgverzekering 2017

Aan het einde van het jaar krijgen verzekerden de kans om van zorgverzekeraar te wisselen. Veel mensen zijn terughoudend als het aankomt op het overstappen naar een nieuwe zorgverzekering. Hierbij stelt men vaak dezelfde vragen, zoals ‘dekt de zorgverzekering de zorg die ik nodig heb?’ en ‘kan ik dezelfde zorg elders goedkoper krijgen?’. Bovendien denkt men bij overstappen vaak dat er veel papierwerk bij komt kijken.

Het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) helpt maandelijks duizenden mensen met het vinden van een zorgverzekering die aansluit op de persoonlijk situatie, wensen en behoeften. Gemiddeld bespaart men hierdoor €250,20 per jaar. Omgerekend is dit een besparing van ruim €20,- per maand.

Het overstappen wordt door uw nieuwe zorgverzekeraar uit handen genomen. Deze beëindigt uw oude zorgverzekering, zodat u dit niet zelf hoeft te doen. De nieuwe zorgverzekeraar regelt ook alle administratieve zaken voor de nieuwe polis bij de zorgverzekering in 2017.

Benieuwd wat de goedkoopste basis zorgverzekering van 2017 is? Bekijk dan het volledige overzicht met zorgpremies. Hier vergelijkt u alle verzekeringen eenvoudig op prijs en type polis.

Overstappen naar de goedkoopste zorgverzekering is nog nooit zo makkelijk geweest!