Zo ziet de overstapper eruit

Het merendeel van de Nederlanders dat jaarlijks van zorgverzekeraar verandert is vrouw, jong en hoogopgeleid. Dit blijkt uit het Nationaal Zorgonderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (ZIC), waaraan 2492 mensen deelnamen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat 4.7 miljoen mensen bereidt is over te stappen.

Het zorgseizoen is inmiddels in volle vaart, waarbij zorgverzekeraars zoveel mogelijk klanten proberen te behouden en nieuwe klanten proberen aan te trekken met aantrekkelijke premies en kortingen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat chronisch zieken vaak niet durven over te stappen van zorgverzekeraar. Gemiddeld 28.1% van de ondervraagden is echter wel bereid om over te stappen, wat neerkomt op ruim 4.7 miljoen mensen. Maar wie zijn deze mensen die werkelijk bereid zijn om over te stappen?

Geslacht
Vrouwen stappen eerder over dan mannen. 29.2% van de vrouwen is weleens overgestapt, terwijl gemiddeld maar 26.4% van de mannen overstapt. Dit komt ook terug in de wijziging van de zorgpolis, waar 44.6% van de mannen zijn zorgpolis heeft gewijzigd, tegenover 50.2% bij de vrouwen. Een mogelijke oorzaak is dat mannen een betere ervaring hebben bij de huidige zorgverzekeraar. 39.5% van de mannen zijn niet over te stappen vanwege hun ervaring met de huidige zorgverzekeraar, terwijl slechts 29% van de vrouwen dit aangeeft. Verder valt het op dat 60.3% van de vrouwen, die aangaf al bij de goedkoopste zorgverzekeraar te zitten, afgelopen jaren hiernaartoe is overgestapt. Bij mannen is dit percentage een stuk lager, 46.9%.

man en vrouw- Overstappen

Gekeken naar de thuissituatie komt naar voren dat mannen die samenwonen met kinderen het vaakst overstappen, gemiddeld 34.8%, terwijl alleenstaande vrouwen, zowel met als zonder kinderen, vaker overstappen dan mannen in deze groepen. Ten slotte, mannen en vrouwen met een collectieve verzekering stappen niet snel over van zorgverzekeraar. Gemiddeld stapt slechts 20.5% van de mensen met een collectieve verzekering over.

Leeftijd
Jongeren zijn eerder geneigd om over te stappen dan oudere mensen. Er is een duidelijk dalende curve te zien wanneer de respondent ouder wordt. 45.2% van de ondervraagden onder de 35 jaar is de afgelopen jaren overgestapt tegenover 21.8% van de ondervraagden ouder dan 65 jaar. De oorzaak hiervan is dat maar liefst 42% van de 65+ers niet overstapt vanwege hun ervaring met de huidige zorgverzekeraar en omdat ze bang zijn geen aanvullende verzekering af te kunnen sluiten bij een andere zorgverzekeraar. Jongere respondenten hebben andere motieven om niet over te stappen. Vaak zitten ze al bij de goedkoopste zorgverzekeraar, of vinden ze het teveel moeite om van verzekeraar te veranderen. Hier ligt voor de zorgverzekeraar een kans om deze groep over te halen om over te stappen. Daarnaast wijzigen jongere mensen ook vaker hun zorgpolis. Dit verschil loopt af van 61.1% naar 42% bij de 65+ers.

Overgestapt - leeftijdscategorie

Wijziging Zorgpolis

Opleidingsniveau
Hogeropgeleiden stappen gemiddeld eerder over dan lageropgeleiden. Uit het onderzoek blijkt dat 32.1% van de hoger opgeleiden de laatste jaren is overgestapt tegenover 24% van de lageropgeleiden. De redenen dat ze niet overstappen is redelijk overeenkomstig. Echter zijn de lageropgeleiden minder bekend met een nieuwe zorgverzekeraar, terwijl de hogeropgeleiden banger zijn om geen aanvullende verzekering af te kunnen sluiten.

overstappen opleiding

Als we specifieker naar de groepen gaan kijken, komt naar voren dat WO’ ers eerder overstappen dan HBO’ers, MBO’ers en lageropgeleiden. Slechts 18% van de lageropgeleiden is de laatste jaren overgestapt en maar 38.3% heeft wijzigingen aangebracht in de zorgpolis tegenover meer dan 50% van de HBO’ers en WO’ers. Wat verder opvalt is dat 17% van de WO’ers niet is overgestapt, omdat ze het teveel moeite vonden om te doen.

Overstap- opleiding specifiek

Provincies
Tussen de Nederlandse provincies is er ook een groot verschil in groepen die overstappen of niet. Zeeland en Utrecht zijn 2 provincies met de meeste overstappers (41.9% en 38%). Zij wijzigen samen met Flevoland en Gelderland het vaakst haar zorgpolis, omstreeks 55%. Het valt echter op dat er in Drenthe relatief veel overstappers zijn (34.3), maar een klein gedeelte veranderd maar de zorgpolis (37.7%). Dit is het laagste van al de provincies. Daarnaast is er in Noord-Brabant maar 19% van de mensen overgestapt, terwijl Friesland een nog lager percentage heeft, 15%. Het valt daarbij op dat ze beiden de beste ervaring hebben met de huidige verzekeraar. Daarnaast is 75.5% van de Friezen die betrokken waren bij het onderzoek verzekert bij de De Friesland verzekeraar.

Overstappers per provincie

collectief verzekerd

Conclusie
De onderzoeksresultaten laten zien dat oudere mensen, lageropgeleiden en mensen uit de provincies Noord-Brabant en Friesland het minst geneigd zijn om over te stappen van zorgverzekeraar. Aan de andere kant zijn jongere mensen, hogeropgeleiden en mensen uit Zeeland en Utrecht juist eerder bereid om over te stappen van zorgverzekeraar.