DSW grote winnaar Nationaal Zorgonderzoek 2014

Situatie zorgverzekering 2019

Dit onderzoek heeft betrekking op de zorgverzekering 2014. Onderzoeken met betrekking tot de de huidige situatie en de zorgverzekering 2019 verschijnen op onze pagina over de zorgverzekering 2019.


Zorgverzekeraar DSW biedt de beste zorg van alle zorgverzekeraars. Dit blijkt uit de resultaten van het Nationaal Zorgonderzoek 2014, dat werd gehouden onder 2208 respondenten. Zorgverzekeraar FBTO komt dit jaar op de tweede plaats te staan. Jaarlijks onderzoekt het Nationaal Zorgonderzoek, een samenwerking tussen het Zorgverzekering Informatie Centrum en Dokterdokter.nl, diverse verzekeraars op de tevredenheid over de samenstelling van hun pakketten, de service en de vergoedingen die zij bieden.

 

 

 

DSW

Zorgverzekeraars DSW komt dit jaar als winnaar uit de bus. Deze zorgverzekeraar staat erom bekend jaarlijks als eerste zijn premies openbaar te maken, maar blijkt dus ook uitstekende service te verlenen. In het onderzoek scoorde DSW een 7,09. Verzekerden van DSW waren het meest positief over de premies van hun aanvullende pakketten en de snelheid waarmee betalingen worden afgehandeld. Ook scoorde DSW bovengemiddeld op het gebied van klantenservice en bereikbaarheid.

FBTO, vorig jaar nog de grote winnaar, kwam met een eindcijfer van 7,05 als tweede uit het onderzoek naar voren. De verzekeraar scoort dit jaar vooral hoog op keuzemogelijkheden bij de aanvullende zorg. Ook de effectieve afhandeling van vragen hebben bijgedragen aan de hoge score. Verzekeraar De Friesland behaalt dit jaar de derde plaats met een score van 7,03. Verzekerden van de Friesland zijn met name te spreken over de hoogte van hun aanvullende premies en de bereikbaarheid van de klantenservice.

 

Lees ook
zorgverzekering 2019
Gemiddelde premie zorgverzekering 2019 vijf euro omhoog

Nederlanders zullen naar verwachting zo’n 5 euro duurder uitzijn voor…

 

Verliezer

Opvallend genoeg is Agis dit jaar wederom verliezer onder de verzekeraars. Verzekerden van Agis gaven aan vooral ontevreden te zijn over de dekkingsvoorwaarden van de aanvullende pakketten. Ook laat de telefonische bereikbaarheid van de verzekeraar te wensen over. Desalniettemin scoort Agis met een gemiddelde score van 6,42 nog steeds een voldoende. Komend jaar zal Agis echter opgaan in Zilveren Kruis Achmea, waardoor deze verzekeraar dit jaar voor het laatst in het onderzoek terug te vinden is.

Beste zorgverzekeraar 2014

Belangrijke factoren

In het zorgonderzoek werd de respondenten ook gevraagd een waardeoordeel te geven (van 0 tot 10) aan diverse factoren die kunnen bijdragen bij hun keuze voor een zorgverzekeraar. De respondenten gaven aan het meeste waarde te hechten aan de dekkingsvoorwaarden van de betreffende basisverzekering of aanvullende zorgverzekering (8,84).

Daarnaast hechten de respondenten bij een zorgverzekeraar vooral veel waarde aan een correcte afhandeling van hun zorgvragen (8,7),  de manier waarop declaraties worden afgehandeld (8,68), de premies voor zowel de basisverzekering (8,6) als voor de aanvullende pakketten (8,48) en de bereikbaarheid van de klantenservice (8,5).

Bealngerijke factoren zorgverzekering

Overstappen

Naast het beoordelen van de individuele zorgverzekeraars, werden de respondenten tevens gevraagd naar hun beweegredenen om eventueel over te stappen naar een andere zorgverzekering. Hieruit blijkt dat de hoogte van de totale premie (de basisverzekering en de aanvullende pakketten samen) nog steeds de voornaamste factor blijft. Maar liefst 33,8% van de respondenten kijken in eerste instantie naar het bedrag dat ze per maand kwijt zijn aan hun zorg.

Een andere grote factor die meespeelt bij een eventuele overstap is de mogelijkheid om tussentijds de dekking van een zorgverzekering aan te kunnen passen. De voorwaarden die hieraan zijn verbonden kunnen sterk verschillen per verzekeraar. Ook kan het zo zijn dat de huidige zorgverzekeraar een bepaalde dekking niet heeft opgenomen in zijn zorgverzekering.

Toch kiezen veel mensen ervoor om aan het einde van het jaar niet over te stappen. Respondenten gaven aan niet over te stappen van zorgverzekeraar wanneer ze over het algemeen een prettige relatie met hun zorgverzekeraar hebben.

Ook gaf een groot deel van de ondervraagden (19%) aan inmiddels collectief verzekerd te zijn, waardoor zij een collectieve korting op hun zorgverzekering ontvangen. Andere respondenten geven aan zich niet genoeg te verdiepen in andere zorgverzekeraars (15,5%), terwijl 11,6% bang is voor eventuele complicaties tijdens het overstappen.

Redenen om niet over te stappen van zorgverzekeraar
Redenen om over te stappen van zorgverzekeraar

Methodologie

Het onderzoek van het Z.I.C. bestaat uit een kwantitatief onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van een gestructureerde enquête. In de enquête komen belangrijke vraagstukken naar voren met betrekking tot de zorgverzekering. Het gaat hier onder andere om de tevredenheid van de klanten alsmede de reden waarom klanten wel of niet overstappen. Voor de resultaten betreffende de klanttevredenheid zijn enkel de verzekeraars opgenomen waar 100 of meer respondenten een oordeel over gaven.