Chronisch zieken vrezen overstap zorgverzekeraar

Den Haag, Vrijdag 15 november 2013  – Chronisch zieken voelen zich belemmerd bij de overstap van  zorgverzekeraar. 78.2% van de chronisch zieken heeft nog nooit van zorgverzekering gewisseld. Dit is ruim 11% minder dan bij mensen zonder chronische aandoening. Dit blijkt uit Het Nationaal Zorgonderzoek dat door het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) werd gehouden. Aan dit onderzoek deden 2492 Nederlanders mee, waarvan 995 mensen chronisch ziek zijn.

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Overstappen Zorgverzekering 2019

Lees alles over de zorgverzekeringen van 2019. Informatie over het eigen risico, de zorgtoeslag én het belangrijkste actuele nieuws rondom de zorgverzekeringen 2019. Inclusief overzicht met alle zorgpremies 2019 per type polis (naturapolis, restitutiepolis, combinatiepolis en budgetpolis).

Angst voor verlies aanvullende verzekering

20.7% van de ondervraagden met een chronische aandoening geeft aan niet van verzekeraar te wisselen uit angst geen aanvullende verzekering af te kunnen sluiten. Bij de respondenten zonder chronische aandoening geeft slechts 4,7%  dit als reden aan om niet over te stappen. Daarnaast zien ondervraagden met een chronische aandoening meer problemen met de overschrijving naar een andere verzekeraar. Dit laat duidelijk zien dat er bij mensen met een chronische aandoening veel onzekerheid heerst als het gaat om overstappen. Zij denken eerder aan de nadelen die het met zich meebrengt, dan wat het kan opleveren.

Redenen niet over te verstappen

Weigering aanvullende zorgverzekering

Chronisch zieken stappen niet voor niets minder snel over. Een verzekeraar mag mensen voor de aanvullende zorgverzekering weigeren. Simon den Hollander van het ZIC zegt hierover: “Het is schandalig dat verzekeraars mensen mogen afwijzen, gelukkig hanteren steeds minder verzekeraars een vorm van medische selectie waardoor een overstap steeds eenvoudiger wordt”

Chronisch zieken kritischer

Mensen met een chronische aandoening komen gemiddeld vaker in aanraking met de verzekeraar. Uit het onderzoek blijkt dat zij over het algemeen kritischer zijn over hun zorgverzekeraar. Gemiddeld beoordelen zij de verzekeraar slechts met een 6,2. Bij mensen zonder chronische aandoening is dit gemiddeld een 6,8. Op alle punten scoren de verzekeraars minder, maar het grootste verschil zit bij de keuze mogelijkheden van de aanvullende verzekering. Mensen zonder chronische aandoening geven hun verzekeraar op dit onderdeel gemiddeld een 7,7, daarentegen geven chronisch zieken hiervoor slechts een 7.

Eigen risico grote irritatiefactor

Heikel punt is dat het kabinet van plan is om in 2014 de compensatie regeling van het eigen risico voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) af te schaffen. Ook uit het onderzoek blijkt dat de irritatie over het eigen risico aanzienlijk is. De hoogte van het eigen risico wordt gemiddeld het slechtst beoordeeld, mensen met een chronische aandoening geven voor dit onderdeel een magere 4,4. Echter, dat wil niet zeggen dat ondervraagden zonder chronische aandoening het eigen risico positief beoordelen. Het verschil is alleen dat mensen zonder chronisch aandoening een stuk milder zijn en het eigen risico net voldoende beoordelen (5,5). De oorzaak, waardoor chronisch zieken het eigen risico negatiever beoordelen, ligt in het feit dat zij normaliter jaarlijks hun eigen risico gebruiken voor medische zorg.

Beoordeling Zorgverzekeraar

Vaker aanvullend verzekerd

Over het algemeen hebben chronisch zieken meer medische aandacht nodig en zullen zij zich uitgebreider verzekeren. Uit het onderzoek is gebleken dat het slechts 8,4% van de chronisch zieken enkel een basisverzekering heeft afgesloten, bij de mensen zonder chronische aandoening is dit bijna het dubbele; 15,7%. Simon den Hollander van het Z.I.C. zegt hierover: “Gezien de ontwikkelingen omtrent de aanvullende verzekering lijken chronisch zieken te worden achtergesteld bij de strijd om de laagste premie aangezien zij in veel gevallen afhankelijk zijn van de aanvullende pakketten.”

Type Zorgverzekering

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Uiteraard zijn er ook tussen de chronisch zieken onderling grote verschillen. Zo heeft 12.2% van de chronisch zieke mannen alleen een basisverzekering. Bij de vrouwen is dit slechts 6%. In beide gevallen is dit onder het landelijk gemiddelde van 12,5%. Hoewel mannen minder uitgebreid verzekerd zijn blijkt ook dat ze positiever zijn over hun verzekeraar. Daartegenover staat de chronisch zieke vrouwen banger zijn dat ze geen aanvullende verzekering kunnen afsluiten als ze gaan overstappen (22.8%  tegenover 17.9%).

Zorgverzekering Chronisch Zieken

Beoordeling zorgverzekeraars chronisch zieken

Zoals eerder is besproken zijn de ondervraagden met een chronische ziekte negatiever over de zorgverzekeraar dan niet-chronisch zieken. Het is daarom interessant om te kijken of er verschillen zijn tussen de chronisch zieke mannen en vrouwen, zodat duidelijk wordt of er een groep negatiever is. Uit de data komt duidelijk naar voren dat de mannen en vrouwen ongeveer op dezelfde golflengte zitten en de variabelen bijna gelijk beoordelen. Over het algemeen zijn de vrouwen wel iets negatiever dan de mannen. Alleen als het gaat over de klantenservice van de zorgverzekeraars zijn de vrouwen positiever.

Beoordeling Zorgverzekeraars

Beoordeling vrouwen

Aangezien de chronisch zieke vrouwen over het algemeen kritischer zijn over de zorgverzekering hebben we de resultaten van de vrouwen met- en zonder een chronische aandoening naast elkaar gelegd. De niet-chronisch zieke vrouw beoordeeld de verzekeraar over het algemeen hoger, maar de dekkingsvoorwaarden voor de aanvullende verzekering wordt beter beoordeeld door de chronisch zieke vrouwen. Dit kan ook komen doordat zij hier meer mee in aanraking komen en zich er meer in verdiept hebben. Qua belangrijkheid komt duidelijk naar voren dat de vrouwen zonder chronische aandoening ‘prijs’ een erg belangrijke variabele vinden. Zowel op basisverzekering, aanvullende verzekering als tandartsverzekering hebben zij een hogere waarde gegeven dan de chronisch zieke vrouwen.

belangrijke variabelen vrouw

 

Lees ook
zorgverzekering 2019
Gemiddelde premie zorgverzekering 2019 vijf euro omhoog

Nederlanders zullen naar verwachting zo’n 5 euro duurder uitzijn voor…