Overstappen zorgverzekering

Bent u van plan over te stappen naar een nieuwe zorgverzekering in 2021, of wilt u tussentijds overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Een overstap naar een nieuwe zorgverzekering, gaat altijd in vanaf 1 januari in het nieuwe jaar. Op deze pagina leggen we uit waar u rekening mee moet houden.

Overstappen tijdens het zorgseizoen 2021

Tijdens het zorgseizoen (vanaf 12 november t/m 31 december 2021) is het overstappen naar een zorgverzekering 2022 het makkelijkst. Tijdens deze periode kunt van alle zorgverzekeringen de zorgpremie 2022 vergelijken en u hoeft alleen een nieuwe zorgverzekering voor het jaar 2022 af te sluiten. Als u tijdens het zorgseizoen overstapt zegt uw nieuwe zorgverzekeraar uw oude zorgverzekering voor u op.

Overstappen in januari 2022

Als u niet voor 1 januari 2022 bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, kunt u dit vóór 1 februari 2022 nog steeds doen, maar wel alleen als u uw zorgverzekering vóór 1 januari 2022 zelf heeft stopgezet. Via uw nieuwe zorgverzekering bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Als u van plan bent zelf uw zorgverzekeraar op te zeggen, dient u rekening te houden met het volgende:

 • In vrijwel alle gevallen kan het stopzetten van een zorgverzekering alleen schriftelijk gedaan worden.
 • Uw opzegging dient daadwerkelijk 31 december door uw huidige zorgverzekeraar te zijn ontvangen. Aangezien een opzegging niet met terugwerkende kracht (dus na 31 december) kan worden gedaan, kunt u overwegen om uw opzegging aangetekend te versturen.
 • Omdat het stopzetten van uw huidige zorgverzekering in verband met een overstap (normaal gesproken) altijd aan het eind van het jaar plaatsvindt, doet u er verstandig aan rekening te houden met mogelijke vertraging van de postbezorging rondom de feestdagen.

Tussentijds overstappen?

Vanaf 1 februari t/m 31 december 2022 kunt u in principe niet meer overstappen naar een andere zorgverzekering. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. U kunt namelijk ook elders gedurende het jaar een nieuwe zorgverzekering afsluiten als:

 • de polisvoorwaarden tussentijds worden veranderd en u niet akkoord gaat met deze aanpassing;
  de collectieve regeling waaraan u deelneemt wordt beëindigd;
 • u gaat scheiden waardoor uw persoonlijke situatie verandert;
 • u in het buitenland woonachtig bent geweest en u verhuist naar Nederland;
 • u wel in Nederland belastingplichtig bent, maar officieel in het buitenland woonachtig bent;
 • u onverzekerd bent terwijl u wel verzekeringsplichtig bent;
 • u meerderjarig bent geworden en u niet meer via uw ouders meeverzekerd wilt zijn;
 • u in dienst treedt bij een nieuwe werkgever en u gebruik wilt maken van de beschikbare collectieve zorgverzekering;
 • u als militair uit dienst treedt en u dus niet langer gebruik kunt maken van de collectieve zorgverzekering bij Defensie.


Lees ook:

Zorgverzekering kiezen?

5 tips voor een goedkopere polis in 2022


Acceptatieplicht

Zorgverzekeraars hebben de zogenaamde acceptatieplicht. Dit houdt in dat een zorgverzekeraar niemand mag weigeren voor een basiszorgverzekering. Deze acceptatieplicht geldt echter niet voor aanvullende zorgverzekeringen.

Wel voor de basiszorgverzekering, niet voor de aanvullende zorgverzekering
Bijvoorbeeld: U bent chronisch ziek en heeft daardoor veel behoefte aan (specifieke) medische zorg, dan kunt u nog steeds overstappen naar een andere zorgverzekering. Houd er echter rekening mee dat een nieuwe zorgverzekeraar u moet accepteren voor de basisverzekering, maar u wel mag weigeren voor een aanvullende zorgverzekering!

Voor het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering moet u vaak een medische verklaring afgeven. De verwerking van deze gegevens neemt logischerwijs extra tijd in beslag. Houd hier rekening mee met betrekking tot de uiterste datum van 1 februari.

Basiszorgverzekering en aanvullende zorgverzekering bij verschillende zorgverzekeraars
Het is mogelijk om uw aanvullende zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar onder te brengen dan uw basisverzekering. In dat opzicht staan uw basis- en aanvullende verzekering dus los van elkaar. Aangezien de beste verzekeraar voor uw basisverzekering niet per definitie ook de meest geschikte partij is voor uw aanvullende zorgverzekering, kan het lonend zijn om ook hiervoor goed verschillende zorgverzekeringen te vergelijken.

Overstappen van collectieve verzekering

U heeft een nieuwe baan en wisselt daarmee dus van werkgever. De verzekering die u via uw oude werkgever had afgesloten blijft doorlopen, alleen dan op individuele basis. Dit betekent dat u uw huidige verzekering houdt, alleen dan zonder de collectiviteitskortingen. Met het wisselen van werkgever bent u dus niet ineens onverzekerd.

Uiteraard kunt u aan het einde van een kalenderjaar altijd besluiten om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dit kan een individuele verzekering zijn, of wellicht een andere collectieve verzekering die uw nieuwe werkgever aanbiedt.

Overstappen op een ander moment dan het einde van een kalenderjaar is niet per definitie onmogelijk, maar is meestal wel aan regels gebonden. Kijk hiervoor goed uw geldende polisvoorwaarden na.

Overstappen voor aanvullende zorgverzekeringen

Bij opzegging van uw basisverzekering bent u in principe niet verplicht om ook uw aanvullende verzekering op te zeggen en vice versa. Uw basisverzekering en aanvullende verzekering kunnen namelijk afzonderlijk van elkaar bij verschillende zorgverzekeraars worden ondergebracht. Veel verzekeraars hebben echter in hun voorwaarden opgenomen dat bij opzegging van de basiszorgverzekering, alle eventuele aanvullende verzekeringen ook automatisch worden beëindigd. Controleer dus goed uw huidige polisvoorwaarden zodat u weet of dit voor u van toepassing is of niet. Dit kan met name belangrijk zijn voor mensen met een grote zorgbehoefte (bijvoorbeeld chronisch zieken).