Kinderen en de zorgverzekering

In Nederland dient iedereen verplicht verzekerd te zijn voor de zorg. Hetzelfde geldt voor uw kinderen, alhoewel hier enige regels en uitzonderingen op van toepassing zijn. In de regel zijn kinderen tot hun 18e levensjaar meeverzekerd met hun ouders. Wel is het van belang dat u uw kind binnen de eerste 4 maanden inschrijft bij een zorgverzekeraar. Op deze pagina kunt u de meest voorkomende vragen omtrent kinderen en de zorgverzekering terugvinden.

Is uw kind verzekeringsplichtig?

Elke Nederlander is verplicht minimaal een basiszorgverzekering te hebben. Dit geldt ook voor kinderen. Ouders hoeven voor kinderen onder 18 jaar geen aparte zorgverzekering af te sluiten. Kinderen tot 18 jaar mogen namelijk met de ouders worden meeverzekerd. Dit gebeurt echter niet automatisch.

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Overstappen voor uw zorgverzekering in 2022

Voor de zorgverzekering 2022 gaan er weer een aantal zaken veranderen. Bekijk het overzicht waarmee u in één keer volledig op de hoogte bent van de belangrijke ontwikkelingen rondom zorgverzekeraars en de zorgverzekeringen in 2022.

Ouders dienen binnen 4 maanden na de geboorte hun kind in te schrijven bij hun eigen zorgverzekeraar. Het kind is dan met terugwerkende kracht vanaf de geboorte verzekerd. Wanneer kinderen niet binnen vier maanden zijn aangemeld, moeten de gemaakte zorgkosten door de ouders zelf worden betaald.

Bij wie moet uw kind worden meeverzekerd?

In principe maakt het niet uit bij welke ouder het kind wordt meeverzekerd. Bent u als ouders bij verschillende zorgverzekeraars aangesloten, dan is het raadzaam uw kind aan te sluiten bij het zorgpakket dat het best in de behoeften van uw kind kan voorzien. In de meeste gevallen is dit het zorgpakket dat de meest uitgebreide dekking biedt. Is uw kind met u meeverzekerd, dan geldt voor hem of haar dezelfde dekking die u zelf geniet.

Tip: Bent u als ouders allebei bij dezelfde zorgverzekeraar aangesloten, maar geniet u verschillende verzekeringspakketten, geef dan bij uw verzekeraar duidelijk aan onder welke polis uw kind meeverzekerd dient te worden.

Bij wie moet uw kind worden meeverzekerd als u gaat scheiden?

Wanneer u kinderen heeft en u gaat scheiden van uw partner, dan is het belangrijk dat u tijdig bij de betrokken zorgverzekeraar(s) aangeeft bij wie uw kind meeverzekerd dient te worden. Kinderen worden over het algemeen bijgeschreven op de polis van de verzorgende ouder. Ouders mogen echter zelf bepalen bij wie het kind wordt meeverzekerd. Het is doorgaans raadzaam uw kind aan te sluiten bij het zorgpakket dat het best in zijn of haar behoeften kan voorzien.

Kan uw kind bij een andere verzekeraar worden ingeschreven dan die van u of uw partner?

Een kind onder de 18 jaar meeverzekeren met de ouders blijft een keuze. Als ouder kunt u er dus ook voor kiezen uw kind bij een andere zorgverzekeraar onder te brengen. Zeker wanneer uw kind speciale zorg nodig heeft is het raadzaam een zorgverzekeraar te kiezen die het best in de behoeften van uw kind kan voorzien. Sommige zorgverzekeringen bieden overigens speciale gezinspakketten aan. Deze zorgpakketten dekken in de meeste gevallen ook aanvullende zorgbehoeften, zoals orthodontie.

Kunt u uw kind aansluiten bij een collectiviteitsverzekering?

Een collectiviteitsverzekering is een verzekering die met een (groot) aantal mensen wordt gedeeld. Dit type verzekering wordt bijvoorbeeld afgesloten voor werknemers van een bepaald bedrijf of voor leden van een sportclub. In de meeste gevallen biedt een collectiviteitsverzekering korting op de premie: de zogenaamde collectiviteitskorting. Bij de meeste collectiviteitsverzekeringen is het mogelijk om ook uw partner en kinderen mee te verzekeren. In een dergelijk geval kan uw hele gezin profiteren van de collectiviteitskorting.

Ook wanneer uw kinderen 18 jaar of ouder zijn en tijdens hun studie tijdelijk op kamers gaan wonen bent u verplicht hen te onderhouden. Gedurende deze periode mag uw kind daarom nog gebruik blijven maken van de collectiviteitsverzekering, en blijven profiteren van de collectiviteitskorting.

Moet u premie betalen voor uw kind?

Voor kinderen onder de 18 jaar hoeft geen premie worden betaald. Kinderen onder 18 jaar hebben daarom ook geen recht op zorgtoeslag. Heeft u zelf een basisverzekering en is uw kind met u meeverzekerd, maar wilt u dat uw kind ook voor aanvullende zorg, zoals een bril, lenzen, of orthodontie verzekerd is? In dit geval dient u voor uzelf een aanvullende zorgverzekering met de gewenste dekking af te sluiten. Vervolgens kunt u bij uw verzekeraar aangeven uw kind ook voor deze aanvullende zorgverzekering mee te verzekeren.

Bij de meeste zorgverzekeraars kunnen kinderen gratis worden meeverzekerd in het aanvullende zorgpakket van hun ouders. Een overzicht van aanvullende polissen en bijbehorende premies en acceptatievoorwaarden vindt u doorgaans op de website van uw zorgverzekeraar.

Heeft uw kind een verplicht eigen risico?

Iedereen in Nederland met een basisverzekering heeft een verplicht eigen risico. In 2022 is het verplichte eigen risico € 385,- . Dit betekent dat de eerste € 385,- aan zorgkosten door de verzekerde zelf betaald moet worden. Pas daarna zullen de kosten door de zorgverzekeraar worden betaald. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft geen premie en daarom geen eigen risico betaald te worden.

Heeft uw kind een eigen bijdrage?

Sommige zorgkosten in uw basisverzekering worden slechts deels vergoed. U betaalt voor deze zorg altijd een deel zelf. Dit wordt de “eigen bijdrage” genoemd. De eigen bijdrage geldt voor iedereen – ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. In sommige gevallen kan uw kind via een aanvullende verzekering wel een vergoeding voor de eigen bijdrage ontvangen.

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg voor uw kind

Een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder kunnen samen een overeenkomst sluiten met betrekking tot de levering van een bepaalde zorg. Deze zorg wordt in dit geval “gecontracteerde zorg” genoemd. Wanneer uw kind wordt behandeld door een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar van uw kind geen overeenkomst mee heeft, worden de gemaakte zorgkosten mogelijk niet (volledig) vergoed. In de polis van uw kind vindt u een overzicht met zorgaanbieders die binnen het pakket vallen. Is uw kind met u meeverzekerd, dan gelden voor hem of haar dezelfde polisvoorwaarden als voor u.

Tandarts- en orthodontie-kosten voor uw kind

Is uw kind jonger dan 18 jaar, dan is hij of zij via de basisverzekering verzekerd voor eventuele tandartskosten. Deze kosten worden volledig vergoed door de verzekeraar, en het eigen risico is hierbij niet van toepassing. Voor kinderen tot 18 jaar worden de volgende behandelingen gedekt door de basisverzekering:

 • Periodiek preventief onderzoek
 • Incidentele consulten
 • Verdoving
 • Vullingen
 • Behandeling van het parodontium
 • Verzegeling van kauwvlakken
 • Verwijderen van tandsteen
 • Fluoridebehandeling (vanaf 6 jaar)
 • Behandeling aan kaakgewricht
 • Plaatjes en frameprothesen
 • Röntgenonderzoek (behalve door de orthodontist)
 • Kronen, bruggen en implantaten (alleen wanneer de fronttanden niet zijn aangelegd of wegens een ongeval zijn verloren)
 • Chirurgische tandheelkundige hulp (m.u.v. implantaten)

Orthodontie-kosten

Kosten voor orthodontie worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Heeft uw kind een beugel nodig, dan kunt u ervoor kiezen een aanvullende verzekering voor uw kind af te sluiten waar een vergoeding voor orthodontie bij zit.

Wat verandert er wanneer uw kind 18 wordt?

Jongeren die 18 jaar worden moeten een eigen zorgverzekering afsluiten. Binnen vier maanden na de achttiende verjaardag moet hij of zij ten minste een basisverzekering hebben afgesloten. In tegenstelling tot voor het achttiende levensjaar, is voor meerderjarige jongeren wel premie verschuldigd. Ook ontvangen zij vanaf hun 18e jaar zorgtoeslag.

Wanneer uw kind 18 jaar wordt zullen een aantal zaken rond zijn of haar zorgverzekering veranderen. Op de pagina “Mijn kind wordt 18” vindt u een overzicht van zaken die u dient af te handelen of waar u rekening mee dient te houden.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe Jeugdwet?

Vanaf 1 januari 2015 zijn een aantal zaken rond de Jeugdwet veranderd. Zo is er onder andere een grotere verantwoordelijkheid voor gemeenten. De bedoeling is om meer gerichte zorg te bieden aan kinderen en hun gezinnen. Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over de Jeugdwet.