KiesBeter

De website KiesBeter heeft als primaire taken de kwaliteit van zorgaanbieders in beeld te brengen en te verwijzen naar betrouwbare bronnen. Per 1 januari 2014 heeft Zorginstituut Nederland het beheer van de website overgenomen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Missie en visie van KiesBeter

KiesBeter helpt consumenten bij het zo objectief mogelijk vergelijken van zorgaanbieders. Dit doet de website door goed vindbare, begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders te publiceren. Deze gegevens worden door de zorgaanbieders zelf vermeld en aangeleverd via de brancheorganisaties. Met de website KiesBeter streeft de overheid naar meer transparantie in de prestaties van zorgaanbieders. Dit moet leiden tot meer concurrentie tussen zorgaanbieders en verbetering van de algemene kwaliteit van zorg.

Omschrijving van taken van KiesBeter

De focus van de website ligt op kwaliteitsinformatie. Het uitgangspunt is dat consumenten betere keuzes kunnen maken als zij meer betrouwbare en begrijpelijke informatie ter beschikking hebben.

Hoofdtaken:

 • Het bieden van begrijpelijke informatie
  Een van de belangrijkste taken van de website is het bieden van betrouwbare en vooral begrijpelijk informatie. Zo wordt bijvoorbeeld in leesbare taal een overzicht gegeven van medische aandoeningen en daarbij behorende behandelingen.
 • Het vindbaar maken van informatie
  De website zorgt er bovendien voor dat consumenten gemakkelijk de informatie kunnen vinden die zij zoeken. Bezoekers worden stapsgewijs naar de juiste informatie geleid. Daarnaast verwijst KiesBeter naar patiëntenorganisaties en andere betrouwbare bronnen.
 • Inzicht geven in de kwaliteitsprestaties van zorgaanbieders
  Naast het bieden van algemene informatie over aandoeningen en behandelingen, biedt de website een overzicht van kwaliteitsgegevens per zorgaanbieder. Met deze informatie kunnen consumenten de kwaliteit van zorgaanbieders vergelijken.

  Procedure vaststellen kwaliteitsprestaties
  Patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders bepalen samen welke meetinstrumenten en kwaliteitsstandaarden worden gebruikt bij het meten van kwaliteit. Zorgaanbieders moeten vervolgens hun meetresultaten aanleveren aan het ‘Register van kwaliteit van zorg’ van het Zorginstituut Nederland. Vanuit dit centrale punt worden de kwaliteitscijfers openbaar gemaakt, en vervolgens gepubliceerd op de website KiesBeter.

Wilt u bekijken hoe uw zorgaanbieder presteert? Kijk dan op de website van KiesBeter.