U heeft gezocht naar 'Palliatieve zorg'

Aanvraag en vergoeding palliatieve zorg

Om in aanmerking te komen voor palliatieve zorg is een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Op het moment dat de behandelend (huis)arts verwacht dat de patiënt binnen drie maanden zal overlijden, zal hij of zij de patiënt een indicatie voor palliatieve terminale zorg worden toewijzen. De vergoeding…

Palliatieve terminale zorg (PTZ)

Als bij een patiënt genezing niet meer mogelijk is, houdt het leven niet meteen op. Vaak zijn er nog veel onbeantwoorde vragen, onzekerheden en de behoefte aan zorg. Zorg gericht op het verlichten van lichamelijke pijn, maar ook op problemen die ontstaan op psychologisch, sociaal en spiritueel vlak. Palliatieve terminale…

Zorgverzekeringswet (Zvw)

In 2015 wil de overheid dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en eventuele verzorging en verpleging aan huis ontvangen. Het streven is om de zelfstandigheid te bevorderen en de medicalisering te beperken. Naast de zorg die u vanuit uw basisverzekering ontvangt, kunt u vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) ook…

Christelijke zorgverzekering

Het Christendom is in Nederland veruit de grootste religie. Nederland kent maar liefst 8,5 miljoen Christenen. Het is dan ook niet vreemd dat ook op het gebied van zorgverzekeringen rekening wordt gehouden met deze groep mensen en hun specifieke wensen die voortkomen uit het geloof. Wat is Christelijke zorg? ‘Zorg…

Begrippenlijst

We krijgen vaak vragen met betrekking tot de betekenis van veelgebruikte termen op het gebied van zorgverzekeringen. En aangezien er binnen de gangbare terminologie veel begrippen  bestaan waarvan de betekenis niet altijd direct voor iedereen duidelijk is, hebben we een begrippenlijst opgesteld. Mocht u de betekenis van een begrip zoeken…