Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Heeft u door ouderdom of ziekte bepaalde beperkingen die uw deelname aan de samenleving bemoeilijken? Misschien komt u dan wel in aanmerking voor een Wmo-voorziening.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in?

Wmo staat voor de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’. Deze wet zorgt ervoor dat mensen met een beperking de hulp krijgen die ze nodig hebben om te kunnen participeren in de samenleving en zelfstandig te kunnen blijven wonen. In samenwerking met de gemeente wordt bepaald wat hiervoor de nodige maatregelen zijn.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt steun aan mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven. De zorg kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) worden ontvangen.

 

Welke zorgvoorzieningen biedt de Wmo?

De zorgvoorzieningen vanuit de Wmo zijn in grofweg drie categorieën in te delen: woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en huishoudelijke voorzieningen. Onderstaand vindt u een overzicht van de meest voorkomende voorzieningen.

woonvoorzieningen:


 • Aanbouw aan uw woning
 • Aanpassing van uw woning (Verbreding van deuren, wegnemen drempels, etc.)
 • Douchehulpmiddelen (Douchezit, antislipvloer, kantelbare spiegel, etc.)
 • Toiletvoorzieningen (Verhoogd toilet, beugels, toiletstoel, etc.)
 • Traplift
 • Verhuis- en inrichtingskostenvergoeding

Vervoersvoorzieningen


 • Een collectief systeem van aanvullend (al dan niet openbaar) vervoer (regio taxi)
 • Vergoeding van vervoer per eigen auto
 • Een bruikleenauto
 • Vervoer per taxi of rolstoeltaxi
 • Aanpassing van een eigen auto
 • Een gesloten buitenwagen
 • Een scootmobiel
 • Bijzondere fietsen
 • Rolstoelscooter
 • Speciale voorzieningen voor kinderen, zoals een duofiets

Huishoudelijke voorzieningen


 • Opruimen en schoonmaken
 • Verzorgen van planten en huisdieren
 • Bedden opmaken
 • Klaarmaken van maaltijden
 • Kinderopvang
 • Oppassen
 • Boodschappen

 

Komt u in aanmerking voor zorg in natura vanuit de Wmo?

Bij zorg in natura zal uw gemeente de zorgvoorzieningen voor u inkopen. Dit hoeft u niet zelf te doen, zoals bij een pgb (persoonsgebonden budget) het geval is. De gemeente zal bij zorg in natura bijvoorbeeld beslissen over de soort rolstoel die u nodig hebt, of wie u gaat helpen in het huishouden. Als u een aanvraag doet voor zorgvoorzieningen vanuit de Wmo zal de gemeente eerst onderzoeken of u in aanmerking komt voor de ondersteuning. Om in aanmerking te komen moeten de volgende criteria op u van toepassing zijn:


 • U verblijft rechtmatig in Nederland
 • De voorziening die u aanvraagt is niet algemeen gebruikelijk
 • U bent woonachtig in de gemeente waar u de aanvraag doet
 • U heeft door een voorziening aantoonbare meerkosten
 • Er is geen sprake van een voorliggende voorziening
 • Uw inkomen is niet te hoog
 • De kosten voor de aangevraagde voorziening zijn nog niet gemaakt
 • De voorziening die u aanvraagt is niet eerder verstrekt (of de normale afschrijvingstermijn van dezelfde, eerder aangevraagde voorziening is verstreken)

Ook als u geen Nederlander bent of in een ander land woont, kunt u in aanmerking komen voor zorg uit de Wmo. U dient dan aan de volgende voorwaarden te voldoen:


 • U bent inwoner van een EU-land, een EER-land of Zwitserland en u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw inkomen bedraagt tenminste de helft van de voor u geldende bijstandsnorm.
 • U heeft een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • U heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd op asielgronden.

Let op!
Staat op uw verblijfsvergunning de tekst “Beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben voor verblijfsrecht” vermeld, dan kan uw Wmo-aanvraag mogelijk gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning. In dit geval is het raadzaam om contact op te nemen met de gemeente waar u een aanvraag wilt doen, en/of om een advocaat in te schakelen.

Tip!
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor zorgvoorzieningen uit de Wmo, neem dan contact op met uw gemeente. Gemeenten mogen namelijk zelf een aantal aanvullende voorwaarden stellen.
 

Komt u in aanmerking voor een Wmo-pgb?

Het persoonsgebonden budget is een geldbedrag dat u van de gemeente ontvangt en waarmee u zelf zorg en ondersteuning kunt inkopen. In 2016 wordt vanwege de huidige problematiek met het persoonsgebonden budget 20 miljoen euro vrijgemaakt. In eerste instantie zal de gemeente u alleen zorg in natura verschaffen, mits u aan de voorgenoemde voorwaarden voor Wmo-zorg voldoet. Om een Wmo-pgb te ontvangen dient u aan de gemeente uit te leggen waarom de zorg in natura niet in uw behoeften kan voorzien. Daarnaast dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:


 • U moet in staat zijn zelf het budget te beheren, of u moet iemand machtigen dit voor u te doen. Met het budget dient u zelf zorg in te kopen en zorgverleners aan te sturen.
 • U moet doeltreffende ondersteuning inkopen. Dit betekent dat u met de hulp die u koopt zelfstandiger kunt leven. Ook moet de ondersteuning cliëntgericht en veilig zijn.

De gemeente mag u niet zomaar een persoonsgebonden budget weigeren. U moet echter wel aan de voorgenoemde voorwaarden voldoen.